.: Pavolmaria :.

A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. (Jn 1,14a)

Vitajte na mojej osobnej stránke. Na stránke sa nachádzajú rôzneho druhu. O čom sú o tom napovedá samotné menu.

Misie

Informácie o misiách a misionároch. Ako pomôcť misiám?

Emanuel

Katolícka komunita Emanuel každoročne usporadúva Fórum Altötting - Medzinárodné fórum mladých v mariánskom pútnickom mieste Altötting je v srdci Bavorska v Nemecku. Informácie o komunite Emanuel a Fóre Altötting nájdete práve v tejto sekcii.

Prolife&Profamily

Za život a za rodinu.

Ixthus

Čo znamená toto záhadné slovo - IXTHUS (čítaj ichthus)? Je grecké slovo pre rybu, ktorá bola tajným symbolom prvých kresťanov. Prečo práve ryba? Toto grécke slovo nesie v sebe symboliku a je akronymom (skratkou) niečoho dôležitého, dôležitej pravdy.

Tu je vysvetlenie. IXTHUS je akronym pre Iesous (Ježiš) CHristos (Kristus) THeou (Boži) Uiou (Syn)Soter (Spasiteľ). Hovorí, že Ježiš Kristus je Synom Božím a Spasiteľom.

Jankuľák

Ľudovít Jankulák bol kňaz hrdinského života pôsobiaceho v našej farnosti - Liptovských Sliačoch. Okrem Liptovských Sliačov pôsobil ešte vo farnostiach Ružomberok a Hrboltová. Narodil sa v Liesku na Orave.

Linux

Moderný operačný systém.

Elektronika

Moje hobby.

Rôzne

Čo sa inde nezmestilo.

Užitočné rady

V tejto sekcii sa nachádzaju rôzne užitočné rady na zlepšenie života. Istý citát hovorí, že "Najlepší ľudia nepotrebujú najlepšie veci, lebo zo všetkého urobia to najlepšie". Chcel by som tu uverejňovať návody a rady ako si pomôcť, chraniť sa, zlepšiť niečo... Zatiaľ je tu len jedna rada. :)

Myšlienky

Zaujímavé myšlienky. Aby bol lepší svet.

Humor

To, čo každý z nás potrebuje k životu.

Na vrch stránky