:: Pavol Maria ::

Linux

Penguin

GNU/Linux je moderný operačný systém. Čo je to operačný systém? Aby nám počítač vôbec mohol fungovať potrebuje k tomu operačný systém. Ďalšie operačné systémy sú FreeDos, FreeBSD, NetBSD, MacOS X, BeOS, QNX, MS DOS, MS Windows. K operačného systému linux možete získať tiež zdrojové kódy, ktoré môžete meniť a ďalej šíriť. Vačšina linuxových distribúcii a programov, ktoré pracujú pod OS GNU/Linux sú šírené pod slobodnými licenciami ako napríklad GNU GPL.

Viac inforácií o tejto licencii môžete získať na stránkach http://www.gnu.sk

Ak chcete dozvedieť viac o Linuxe skúste navštíviť napríklad stránky

Využitie linuxu

Online dokumentácia

Distribúcie Linuxu

Softvér pre Linux

Prehliadače internetu

Notačný softvér

FTP klient

CVS klient

Web editor

Editor záložiek (bookmarkov)

Audio

TeX/LaTeX

Kodeky

Gitarový softvér

Linux a ženy

DTP

Linux a veda

Hry pre Linux

Stránky o linuxe

Bluetooth

Netmos 9835 2 Serial 1 Parallel

Na vrch stránky